DEZYNSEKCJA

dezynsekcja

Stabilność biosfery zależy od jej różnorodności. Utrzymanie tej różnorodności powinno być naszym nadrzędnym celem. Owady są nieodzownym elementem tej różnorodności. Odgrywają niezastąpioną rolę w propagacji innych gatunków (np. pszczoły w rozmnażaniu roślin, larwy komarów w rozwoju narybku ogromnej liczby gatunków ryb i innych organizmów wodnych). Jednak te same, pożyteczne owady mogą stać się dla człowieka poważnym zagrożeniem. Mogą one powodować bezpośrednie szkody jak i przenosić jako organizmy wektorowe wiele groźnych chorób. Dezynsekcja w uprawach, w magazynach żywności, zakładach produkcji spożywczej staje się koniecznością. Tępienie takich szkodników jak mole zbożowe (omacnica spichrzanka, ryżanka itp.), trojszyków, wołków zbożowych chroni produkcję spożywczą przed stratami wywołanymi nie tylko przez żerowanie ale i zanieczyszczenie produktów odchodami ale i samymi owadami. Takie skażenie żywności może przyczyniać się do rozwoju chorób ale i wywoływać alergię u części z konsumentów. Owady mogą także powodować straty w innych dziedzinach gospodarki powodując uszkodzenie konstrukcji drewnianych bądź innych elementów wykonanych z drewna. Dezynsekcja staje się też niekiedy konieczna w naszych domach i gospodarstwach, w których owady mogą przeszkadzać w bezpiecznym funkcjonowaniu ludzi. Tępienie szkodników drewna; korników, spuszczeli, szkodników magazynowych; moli spożywczych, ale i moli odzieżowych, much, meszek, komarów i wielu innych przywraca domownikom poczucie bezpieczeństwa w ich własnych mieszkaniach i domach.