Ozonowanie

Wykonujemy nowoczesne zabiegi ozonowania, których celem jest odkażenie pomieszczeń i sprzętów oraz likwidacja przykrych zapachów. Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu. Jest niestabilna, w momencie rozpadu uwalnia rodnik tlenkowy, co czyni ozon mocnym utleniaczem. Działa silnie bakteriobójczo i wirusobójczo. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Stosuje się go do odkażania całych pomieszczeń. W trakcie zabiegu ozonowania odkażeniu ulega powietrze w całej kubaturze pomieszczenia, powierzchnie sprzętów, powierzchnie ścian ale i wnętrza znajdujących się w nim sprzętów. Stosowanie ozonu jako środka dezynfekcyjnego to metoda w pełni bezpieczna dla otoczenia. Nie pozostawia żadnych toksycznych pozostałości, dlatego po zabiegu nie trzeba dodatkowo czyścić powierzchni.

Ozonowanie przeprowadzamy m.in. w obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, urzędach, biurach, szkołach, przedszkolach, lokalach prywatnych i zakładach pracy. Dezynfekcja z zastosowaniem ozonu jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa – umożliwia bardzo szybkie odkażenie pomieszczeń – całej ich kubatury i udostępnienie ich do ponownego użytkowania.

Jakie są zalety ozonowania?

W obliczu rosnącej chemizacji środowiska szczególnie istotne jest wykonywanie zabiegów DDD w taki sposób, by nie powodowały wytworzenia się substancji szkodliwych dla człowieka i atmosfery. Jedno z dużych osiągnięć w tym zakresie to szerokie zastosowanie ozonu jako środka dezynfekcyjnego. Ta krótko żyjąca cząsteczka utworzona z 3 atomów tlenu produkowana jest z tlenu atmosferycznego wprost z powietrza, a po rozpadzie z powrotem odtwarza dwuatomowy tlen atmosferyczny. Nie powstają przy tym żadne uboczne produkty chemiczne.

W trakcie zabiegu ozonowania odkażeniu ulegają powietrze w całym pomieszczeniu, powierzchnie wyposażenia i ścian, a także wnętrza sprzętów. Utleniające właściwości ozonu mają również inne zastosowania:

  • likwidują alergeny (zmieniają właściwości antygenowe alergenów przez ich utlenienie),
  • likwidują nieprzyjemne zapachy,
  • niszczą grzyby i ich zarodniki,
  • zapobiegają biodegradacji wielu materiałów (penetrują głęboko w strukturę tynku, muru, drewna i gleby).

 

Wadą ozonu jest brak możliwości jego masowej produkcji, konfekcjonowania i przechowywania. Gaz ten musi być produkowany bezpośrednio w miejscu stosowania. Wymaga to zastosowania wysoce specjalistycznego sprzętu o dużej mocy generowania ozonu dla uzyskania jego biobójczego i skutecznego stężenia. Ta wada staje się zaletą w praktycznym zastosowaniu ozonu do odkażania pomieszczeń. Zabieg ozonowania wykonany w szpitalach, obiektach użyteczności publicznej, w obiektach oświatowych, biurach czy urzędach nie pozostawia toksycznych pozostałości. Po wykonanym zabiegu ozonowania nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia, więc nie jest wymagane mycie i sprzątanie, jak po użyciu innych środków. Ogranicza to koszty i czas trwania zabiegu.

 W dobie pandemii koronawirusa dezynfekcja z zastosowaniem ozonu (ozonowanie) pozwoliła na szybkie wykonanie skutecznej dezynfekcji i udostępnienie pomieszczeń do użytkowania.