Eko DDD

OwadFirma Insektum wykonuje zabiegi bez wprowadzania środków chemicznych do środowiska. Chronimy w ten sposób Ciebie i środowisko.

Zmieniamy podejście do tępienia szkodników dostosowując swoje metody do zasad tzw. „Zielonych budynków”. Wykonujemy także audyty biologa terenowego oraz sporządzamy ekspertyzy i ocenę ryzyka zagrożenia obiektów ze strony szkodników. Stosujemy zintegrowane systemy w zabezpieczaniu obiektów przed szkodnikami.

Zasadą stosowanych przez nas metod zintegrowanych do walki ze szkodnikami jest zapobieganie i monitorowanie aktywności szkodników pozwalające ograniczać do niezbędnego minimum ilość środków biobójczych. W swojej działalności odchodzimy, tam gdzie to możliwe, od stosowania środków chemicznych:

 • stosujemy repelenty służące do odstraszania i zniechęcania potencjalnych szkodników,
 • montujemy urządzenia barierowe: siatki, kolce, wizyjne i ultradźwiękowe urządzenia płoszące,
 • odławiamy niechciane zwierzęta z użyciem pułapek żywo łownych i przenosimy je na tereny gdzie nie stanowią one zagrożenia dla ludzi.

W walce z owadami stosujemy metody termiczne a do dezynfekcji używamy ozonu będącego skuteczniejszą alternatywą dla szkodliwego chloru. Ozon nie może być magazynowany, jest wytwarzany w miejscu prowadzenia prac. Ma zdolność penetrowania w głąb materiałów, struktury ścian i mebli gdzie działa odkażająco niszczy bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie ale i zmienia antygenowość alergenów uwalniając alergików od czynników wywołujących uczulenie

 

 

Przykładowe prace eko DDD  wykonywane przez firmę Insektum polegające na montażu urządzeń barierowych:

 • kolców dla zabezpieczenia przed ptakami,
 • siatek dla zabezpieczenia przed ptakami, zdziczałymi kotami i innymi zwierzętami,
 • urządzeń zaporowych zabezpieczających przed kunami i gryzoniami.

Przykładowe prace eko DDD polegające na odstraszaniu szkodników:

 • montaż atrap ptaków drapieżnych,
 • montaż atrap imitujących ogień płoszących ptaki,
 • stosowanie urządzeń hukowych i ultradźwiękowych do odstraszania ptaków, kretów, kun, lisów.

Prace związane z uciążliwością obecności dzikich i zdziczałych zwierząt:

 • odławianie lisów z posesji,
 • wyłapywanie kun ze strychów i poddaszy,
 • odławianie zdziczałych kotów z przestrzeni miejskich i przekazywanie do sterylizacji.

 

 

Przykładowe zabiegi dezynsekcji bez użycia środków chemicznych:

 • tępienie pluskiew wysoką temperaturą,
 • odstraszanie stonogi murowej (wilgotniaków) za pomocą mikronizowanej krzemionki,
 • niszczenie szkodników drewna metodą termiczną,
 • dezynsekcja zbiorów muzealnych z użyciem azotu.

Ozonowanie - dezynfekcja obiektów użyteczności publicznej, biur, placówek służby zdrowia, placówek oświatowych i mieszkań za pomocą ozonu z wykorzystaniem wysoko wydajnych generatorów ozonu. Metoda szczególnie skuteczna w dezynfekcji pomieszczeń po kontakcie z wirusem COVID 19.