Ochrona obiektów muzealnych i sakralnych

Zajmujemy się ochroną obiektów muzealnych i sakralnych. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w wykonywaniu odkażania, dezynsekcjideratyzacji na terenie kościołów, kaplic i muzeów. Oferujemy także wiele innych zabiegów zabezpieczających przed biodegradacją, a wśród nich m.in.:

 

Wpływ czynników biodegradacji na obiekty muzealne i sakralne

W przypadku dóbr kultury szkody powodowane przez tzw. czynniki biodegradacji mogą prowadzić do utraty ich walorów muzealnych, a także do nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet całkowitego ich zniszczenia. Nie ograniczają się one do efektów estetycznych, historycznych i artystycznych, ale też powodują wymierne szkody ekonomiczne. Rozmiary tych szkód bywają ogromne. Doprowadzenie uszkodzonych obiektów do właściwego stanu pochłania bowiem spore nakłady finansowe. Dlatego też muzealnicy i konserwatorzy zabytków zwracają dużą uwagę na organizmy powodujące biodegradację powierzonych im zasobów. Na szczególną uwagę zasługują tu owady niszczące drewno, papier, tkaniny, skóry i futra. Działania profilaktyczne (dezynsekcja oraz dezynfekcja), jak też zwalczanie tych szkodników, wymagają dużej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania insektów oraz znajomości ich biologii, a także specyfiki zabiegów dezynsekcji w kontekście wyjątkowości środowiska, w jakim zabieg należy wykonać. Zły dobór technik i środków może wywołać poważne szkody w strukturze zabezpieczonych obiektów.

 

Firma Insektum posiada ponad 30 letnie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji obiektów sakralnych oraz muzealnych. Firma oferuje także wiele innych zabiegów zabezpieczających przed ich biodegradacją. Do tych zabiegów należy fumigacja drewna likwidująca zagrożenie ze strony owadów, grzybów, pleśni i bakterii. Oprócz fumigacji muzealnych i sakralnych obiektów drewnianych stosujemy również zabiegi impregnacji, osuszania i ozonowania.