Ochrona obiektów muzealnych i sakralnych

Zajmujemy się ochroną obiektów muzealnych i sakralnych. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w wykonywaniu odkażania, dezynsekcjideratyzacji na terenie kościołów, kaplic i muzeów. Oferujemy także wiele innych zabiegów zabezpieczających przed biodegradacją, a wśród nich m.in.:

 

Wpływ czynników biodegradacji na obiekty muzealne i sakralne

Wskutek działania czynników biodegradacji dobra kultury tracą walory muzealne, a tym samym wartość historyczną i materialną, mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone, a nawet całkowicie zniszczone. Oprócz szkód estetycznych, historycznych czy artystycznych wiąże się to także z wymiernymi stratami ekonomicznymi. Doprowadzenie uszkodzonych obiektów do właściwego stanu również pochłania wiele kosztów. Dlatego też muzealnicy i konserwatorzy zabytków zwracają dużą uwagę na organizmy powodujące biodegradację tych zasobów, np. owady niszczące drewno, papier, tkaniny, skóry i futra.

Zarówno działania profilaktyczne, jak i zwalczanie szkodników wymagają dużej wiedzy i umiejętności. Zły dobór technik i środków może wywołać poważne szkody w strukturze zabezpieczonych obiektów, dlatego warto powierzyć te zadania profesjonalistom. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – nie tylko prawidłowo rozpoznajemy szkodniki, ale przeprowadzamy dezynsekcję z uwzględnieniem specyfiki środowiska i dbałością o bezpieczeństwo dóbr kultury.