Zwalczanie zwierząt konfliktowych

Postępująca urbanizacja przyczynia się do wypierania zwierząt z ich naturalnych środowisk. W konsekwencji w miastach coraz częściej spotyka się lisy, dziki, kuny czy sarny. Obecność dzikich zwierząt w pobliżu siedzib ludzkich może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także narazić go na straty materialne. Zajmujemy się zwalczaniem zwierząt konfliktowych.

Nasze usługi obejmują:

  • tępienie os i szerszeni (w tym usuwanie gniazd tych owadów),
  • wyłapywanie rojów pszczół,
  • wyłapywanie i wywożenie z terenu miasta dzikich zwierząt (np. kun czy lisów),
  • montowanie zabezpieczeń chroniących przed powtórnym wtargnięciem zwierząt na teren obiektu lub posesji,
  • wyłapywanie zdziczałych psów i kotów oraz przekazywanie ich do schronisk do sterylizacji i adopcji.

 

Jakie zagrożenie mogą stworzyć dzikie zwierzęta?

Wzrost liczby ludności i zagospodarowywanie coraz to nowych terenów na jej potrzeby sprawia, że dzika natura dysponuje coraz mniejszym obszarem. Jedne gatunki dramatycznie ograniczają swoją liczebność bądź znikają z powierzchni Ziemi, inne się dostosowują i przenikają na tereny zamieszkiwane przez ludzi. Funkcjonowanie ludzi i zwierząt na tym samym terenie generuje wiele problemów dla obydwu stron. Tępienie zwierząt konfliktowych staje się smutną koniecznością. Pojawienie się takich zwierząt, jak osy, szerszenie, kuny czy lisy stanowi bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Eliminowanie os i szerszeni oraz usuwanie ich gniazd z bezpośredniego sąsiedztwa ludzi, chroni przed ukąszeniami, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Wyłapywanie dzikich zwierząt, takich jak lisy, odstraszanie kun oraz ptactwa chroni posesje, domy, a także samochody i inną infrastrukturę przed niszczącym działaniem tych zwierząt. Jest to też skuteczna obrona przed chorobami, które mogą transmitować, w tym przed wścieklizną. 

Coraz większym problemem stają się także zdziczałe zwierzęta domowe, takie jak koty i psy. Wyłapywanie zdziczałych, bezpańskich psów oraz kotów i przekazywanie ich do schronisk jest także działaniem humanitarnym. Zagrażają one nie tylko bezpieczeństwu ludzi, ale też zaburzają równowagę w ekosystemie – powodują spadek liczebności np. ptactwa.

Zobacz także: Tępienie pluskiew i pcheł