Zwalczanie zwierząt konfliktowych

Postępująca urbanizacja przyczynia się do wypierania zwierząt z ich naturalnych środowisk. W konsekwencji w miastach coraz częściej spotyka się lisy, dziki, kuny czy sarny. Obecność dzikich zwierząt w pobliżu siedzib ludzkich może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także narazić go na straty materialne. Zajmujemy się zwalczaniem zwierząt konfliktowych.

Nasze usługi obejmują:

  • tępienie os i szerszeni (w tym usuwanie gniazd tych owadów),
  • wyłapywanie rojów pszczół,
  • wyłapywanie i wywożenie z terenu miasta dzikich zwierząt (np. kun czy lisów),
  • montowanie zabezpieczeń chroniących przed powtórnym wtargnięciem zwierząt na teren obiektu lub posesji,
  • wyłapywanie zdziczałych psów i kotów oraz przekazywanie ich do schronisk do sterylizacji i adopcji.

 

Jakie zagrożenie mogą stworzyć dzikie zwierzęta?

Wzrost liczby ludności i zagospodarowywanie coraz to nowych terenów na potrzeby ludzi sprawiają, że dzika natura dysponuje coraz mniejszym obszarem. Niektóre gatunki dramatycznie ograniczają swoją liczebność lub wymierają, inne się dostosowują i przenikają na obszary zamieszkiwane przez ludzi. Funkcjonowanie ludzi i zwierząt na tym samym terenie generuje wiele problemów dla obydwu stron, a tępienie zwierząt konfliktowych staje się smutną koniecznością.

Ukąszenia os i szerszeni mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Z tego powodu konieczne jest usuwanie ich gniazd z bezpośredniego sąsiedztwa ludzi. Podczas poszukiwania pożywienia dzikie zwierzęta, takie jak lisy, kuny czy ptactwo, często wyrządzają szkody materialne. Wyłapywanie ich lub stosowanie środków odstraszających pozwala uchronić przed zniszczeniem posesje, domy, samochody czy budynki gospodarcze. Co więcej, dzikie zwierzęta mogą transmitować poważne choroby zakaźne, w tym także wściekliznę. Coraz większym problemem stają się również zdziczałe zwierzęta domowe: koty i psy. Zagrażają bezpieczeństwu ludzi, a ponadto zaburzają równowagę w ekosystemie – powodują spadek liczebności np. ptactwa.