FUMIGACJA DREWNA

fumigacja drewna

Fumigacja drewna oznacza tępienie wszelkich szkodników drewna z udziałem środków gazowych. Powszechnie używany był do tego celu bromek metylu. Obecnie, z powodów ekologicznych (niszczy on warstwę ozonową Ziemi) został on w Europie całkowicie  wycofany. Określenie fumigacja drewna jest obecnie używane także w kontekście zabiegów bez użycia chemicznych środków gazowych. Zagadnienie niszczenia drewna, konstrukcji i obiektów drewnianych ma ogromne znaczenie ekonomiczne ale i wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, zdrowia a nawet życia ludzi. 

W Polsce żyje wiele gatunków organizmów (głównie owadów) powodujących szkody w strukturze drewna. Z nielicznymi wyjątkami krajowe owady niszczące drewno należą do entomofauny leśnej. Drewno dla poszczególnych gatunków owadów, powodujących jego uszkodzenia, może pełnić różną rolę: pożywienia i kryjówki, wyłącznie pożywienia (lub miejsca rozwoju grzybów pełniących rolę pożywienia) lub wyłącznie kryjówki. Owady odżywiające się drewnem nazywamy ksylofagami, ale nie tylko spośród nich rekrutują się szkodniki drewna – w tym również drewna dóbr kultury, zabytków ale i różnego rodzaju współczesnych konstrukcji.
Firma insektum świadczy usługi fumigacji tak małych obiektów drewnianych (meble, ramy obrazów, zegary, konfesjonały, organy i inne instrumenty) jak i całych budynków z konstrukcją dachu i elewacją włącznie.

Zagadnienie fumigacji drewna ma wielkie znaczenie nie tylko w kontekście szkód wyrządzanych przez lokalne gatunki. W dobie ożywionej wymiany gospodarczej między krajami i kontynentami zagrożenie zawleczeniem rodzimych szkodników do stref klimatycznych gdzie nie mają one naturalnych wrogów może kończyć się prawdziwą katastrofą ekologiczną. Wykonywanie zabiegu fumigacji w odniesieniu do towarów i opakowań przeznaczonych na eksport określa się fumigacją eksportową. Firma Insektum posiada certyfikat uprawniający do przeprowadzania fumigacji eksportowej towarów i ich opakowań.