Jak skutecznie walczyć z pluskwami?

pluskwy w łóżku


Standard ISPM 15 jest międzynarodową normą w sprawie środków fitosanitarnych. Został opracowany przez Międzynarodową Organizację Ochrony Roślin. Dotyczy drewna wykorzystywanego do przewożenia towarów pomiędzy różnymi krajami. Opakowania drewniane, aby spełniać wymogi, muszą być odpowiednio przygotowane, aby nie zawierały owadów, zarodników czy jajeczek gatunków, które byłyby szkodliwe w innych krajach.

W jaki sposób obrabia się drewno, by spełniało standard ISPM 15?

Aby drewno spełniało normę, musi przejść odpowiednią obróbkę. W tym celu wykonuje się fumigację. Przeprowadza się ją przy użyciu gazu, dymu lub pary. Przedmiot, który ma zostać poddany fumigacji, umieszcza się w szczelnym zamknięciu, np. w namiocie. Następnie do środka wprowadza się substancję owadobójczą pod postacią gazu, dymu lub pary. Dawniej używano szkodliwego dla warstwy ozonowej bromku metylu, został on jednak wycofany z użytku. Obecnie do tego celu wykorzystywany jest fosforowodór.

Nasza firma wykonuje fumigację i wystawia certyfikaty spełniania normy ISPM 15 w Krakowie, Warszawie i innych miastach na terenie Polski. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie fumigacji?

Fumigację przeprowadza się, aby przygotować do użytku palety, nadstawki paletowe, skrzynie ażurowe i z pełnego drewna. Wymóg nie obejmuje produktów drewnopochodnych, czyli sklejek czy płyt wiórowych, ponieważ one zostały przetworzone przy wykorzystaniu ciśnienia i wysokiej temperatury.
Przepisy dotyczące obowiązku fumigacji w Europie obowiązują jedynie pomiędzy Portugalią a pozostałymi krajami. W przypadku krajów spoza UE sytuacja wygląda różnie i najlepszym sposobem jest sprawdzenie, czy dany kraj wymaga tego standardu np. na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.