Na czym polega fumigacja drewna?

ślady po termitach na drewnie


Drewno to materiał, który z racji swego korzystnego stosunku masy do wytrzymałości, łatwej dostępności oraz przystępnej ceny jest używane jako surowiec do wykonywania wielu wyrobów różnego typu. Jest ono stosowane do przygotowywania wszelkiego rodzaju konstrukcji np. w budownictwie szkieletowym, służy do wytwarzania mebli, palet czy elementów wykończeniowych, a także przeznaczane do pozyskiwania materiałów drewnopochodnych. W przypadku posługiwania się litym drewnem trzeba jednak zadbać o to, by było ono wolne od żerujących w nim owadów oraz inwazji grzybów. W tym celu stosowana jest tzw. fumigacja drewna. W Warszawie zajmuje się nią firma Insektum, specjalizująca się także w dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji. Przyjrzyjmy się bliżej zagrożeniom dla elementów drewnianych i procesowi fumigacji.

Co zagraża elementom drewnianym?

Elementy wykonane z drewna są zagrożone inwazją owadów, które się nim żywią. W grę wchodzi tu pojawienie się larw kołatka domowego, które drążą w materiale otwory mające średnicę od ok. 1 do 3 mm, przemieszczając się zgodnie z układem słoi. Problemem jest też spuszczel pospolity, niebezpieczny z uwagi na długowieczne larwy o sporych rozmiarach czy owady z rodziny trzpiennikowatych. Kłopotem będzie też pojawienie się grzybów, dla których drewno stanowi doskonałą pożywkę.

Jak wygląda fumigacja?

Tradycyjna fumigacja to proces polegający na używaniu środków biobójczych wprowadzanych do pomieszczeń w postaci gazów albo dymów. Działają one na owady bezpośrednio, a także osadzają się na powierzchniach, wywołując potrzebny efekt z pewnym opóźnieniem. Alternatywą będzie proces zamgławiania ULV (Ultra Light Volume), czyli tzw. aerozolowanie. Wykonuje się z użyciem generatora zimnej pary. W tym przypadku środek biobójczy jest rozbijany na krople o małej średnicy, co powoduje, iż mogą się one długo utrzymywać w powietrzu, a tym samym wniknąć we wszelkie szczeliny i otwory.