OZONOWANIE I EKO DDD

Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu. Jest niestabilna, w momencie rozpadu uwalnia rodnik tlenkowy to czyni ozon mocnym utleniaczem. Działa silnie bakteriobójczo i wirusobójczo. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Stosuje się go do odkażania całych pomieszczeń. W trakcie zabiegu ozonowania odkażeniu ulega powietrze w całej kubaturze pomieszczenia, powierzchnie sprzętów, powierzchnie ścian ale i wnętrza znajdujących się w nim sprzętów. Utleniające właściwości ozonu mają także inne zastosowania: likwidują alergeny (zmieniają właściwości antygenowe alergenów poprzez ich utlenienie), likwidują nieprzyjemne zapachy, niszczą grzyby i ich zarodniki, zapobiegają biodegradacji wielu materiałów penetrując głęboko w strukturę tynku, muru, drewna i gleby. 

Wadą ozonu jako środka do dezynfekcji jest brak możliwości masowej produkcji, konfekcjonowania i przechowywania. Gaz ten musi być produkowany bezpośrednio w miejscu jego stosowania. Ta wada staje się zaletą w praktycznym zastosowaniu ozonu do dezynfekcji pomieszczeń. Zabieg ozonowania wykonany w szpitalach, obiektach użyteczności publicznej, w obiektach oświatowych, biurach, urzędach nie pozostawia toksycznych pozostałości. Po wykonanym zabiegu ozonowania nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia i nie jest wymagane mycie i sprzątanie jak po użyciu innych środków. Ogranicza to koszty i czas trwania zabiegu.

W dobie pandemii koronawirusa dezynfekcja z zastosowaniem ozonu (ozonowanie) pozwala na szybkie wykonanie skutecznej dezynfekcji i udostępnienie pomieszczeń do użytkowania.