ZWALCZANIE ZWIERZĄT KONFLIKTOWYCH

zwalczanie zwierząt konfliktowych

Wzrost liczby ludności i zagospodarowywanie coraz to nowych terenów na potrzeby ludzi sprawia, że dzika natura dysponuje coraz mniejszym obszarem. Jedne gatunki dramatycznie ograniczają swoją liczebność bądź znikają z powierzchni Ziemi, inne się dostosowują i przenikają na tereny zamieszkiwane przez ludzi. Funkcjonowanie ludzi i zwierząt na tym samym terenie generuje wiele problemów dla obydwu stron. Tępienie zwierząt konfliktowych staje się smutną koniecznością. Jednak pojawienie się takich zwierząt jak osy, szerszenie, kuny, lisy stanowi często poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Tępienie os i szerszeni oraz usuwanie ich gniazd z bezpośredniego sąsiedztwa ludzi chroni przed ukąszeniami, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Wyłapywanie dzikich zwierząt takich jak lisy, odstraszanie kun, ptactwa chroni posesje, domy ale i samochody i inną infrastrukturę przed niszczącym działaniem tych zwierząt ale i przed chorobami, które mogą transmitować, w tym przed wścieklizną. 

Coraz większym problemem stają się także zdziczałe zwięrzęta domowe takie jak koty i psy. Wyłapywanie zdziczałych, bezpańskich psów i kotów i przekazywanie ich do schronisk jest także działaniem humanitarnym.